Mechanické čištění

http://www.kanalizace-instalateri.cz/plynari-praha Čištění odpadu zaneseného různými nečistotami je nutno provádět pravidelně. Prevence je velice rozumným krokem, a zabrání často různým haváriím. Havárie kanalizace a odpadů je velice nepříjemnou záležitostí, a je nutno ji řešit okamžitě.
Čištění odpadumůže probíhat mechanickým perem nebo tlakovou vodou. Každá metoda je účinná v jiných situacích, a je na profesionálech, aby vyhodnotili nutnost jejich použití. Mechanické čištění je většinou vhodné u potrubí menších rozměrů.

Mechanické čištění

Pokud je ucpání způsobeno vodním kamenem, přichází na řadu frézování. Především je to častý problém u potrubí menších průměrů. Tlaková voda je zase vhodná na čištění odpadu u širších potrubí, a na zatukované trubky. Před čištění je většinou zapotřebí stanovit příčinu, někdy i pomocí kamery.